1. bättre syresättning av musklerna ökar förbränningen av

1. Kondition betyder egentligt kroppens förmåga att utföra ett submaximalt, långvarigt arbete. Aerob uthållighet eller syreupptagningsförmåga är andra namn på kondition eftersom kondition egentlige ä ett mått på hur man kan tillgodogöra det syre som man andas in. ml / (kg×min) är enheten som syreupptagningsförmågan oftast mäts i, genomsnittet bland män är ungefär 45 ml/(kg×min). Den maximala syreupptagningsförmågan finns bland uthållighetsidrottare, längdskidåkare samt cyklister då dessa sporter kräver hårt arbete under längre tidsintervaller. Maxpuls går dock inte att öka med konditionsträning eftersom det främst styrs av gener och ålder. Men om du arbetar på din maximala förmåga så kan du öka andningsfrekvensen.2.Konditionsträning är bl.a väldigt bra för blodcirkulationen, stärker hjärtat, sänker blodtrycket, ökar ämnesomsättningen ökar styrkan i leder, motverkar depressioner m.fl.Regelbunden konditionsträning förbättrar människans cellers förmåga att ta upp syre och producera energi, detta höjer även mjölksyretröskeln.Bra kondition innebär att syreupptagningsförmågan blir bättre, detta är till stor nytta för musklerna. Försvagad syresättning av musklerna får musklerna att bränna mer muskelglykogen, däremot vid bättre syresättning av musklerna ökar förbränningen av fett istället. Konditionstränade muskler anses ha förbättrad förmåga att använda fett som bränsle. Vid konditionsträning ökar kroppen produktionen av måbra-hormonerna dopamin, endorfiner och serotonin.Konditionsträning och motion generellt förstärker vårt immunförsvar. En otränad person som börjar träna regelbundet förstärker sitt immunförsvar och på så sätt minskas mottaglighet för infektioner. Vid mer högintensiv träning som långdistanslöpning, längdskidåkning och rodd som pågår över en timme stimuleras immunförsvaret så pass kraftigt då behovet av syre i musklerna ökar. Efter passet försvagas immunförsvaret tillfälligt. Daniel Wernersson är ett levande bevis på detta fenomen, som inte hade drabbades av sjukdom på 7 år fram till 2017.4.Vid inandning lyfts revbenen & mellangärdet sänks, brösthålans volym ökar, trycket inuti lungsäckarna sjunker & lungorna utvidgas. Luft dras in i lungorna och når så småningom lungblåsorna. Blodet i kapillärerna omkring lungblåsorna innehåller koldioxid från kroppens vävnader, vilket transporterats till lungorna genom lungartärerna. Koldioxiden kan både vara löst i blodet eller bunden till hemoglobin, blodets färgämne. Koldioxiden förflyttas sedan genom kapillärernas och lungblåsornas väggar till lungorna. Under utandningen lämnar koldioxiden kroppen.I lungblåsorna tas syrgas upp från inandningsluften. Syrgasen färdas motsatt väg från lungblåsorna till kapillärerna, och går sedan vidare  via lungvenerna till hjärtat och vidare ut i kroppen. I blodet transporteras syrgasen för det mesta genom hemoglobin.5.A

x

Hi!
I'm James!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out