På fikk i oppgave å få lokalbefolkningen til

På 1400 – tallet økte folketallet
og det vokste fram handelsborgerskap på jakt etter markeder, varer og stor fortjeneste.
Ny våpenteknologi og oppfinnelser ga Europa et forsprang, og dette var også noen
viktige drivkrefter i den Europeiske ekspansjon.

Menneskene startet å utforske
verden, blant dem Christopher Columbus som drømte om å finne sjøveien til India
der det var krydder, silke og millioner av folk som kunne omvendes til kristendommen.
Colombus kom seg aldri til India, men endte opp i Amerika. Han var overbevist
om at han var i India, og derfor ble menneskene som bodde der kalt Indianere. Colombus
vendte året etter tilbake til Spania med medbrakte indianere og gull han hadde
byttet til seg. Neste gang lovet han enda flere slaver og mer gull.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dette viser hvordan rasistiske «hvite
mennesker» hadde makt til å gjøre det de selv ønsket med de som hadde en annen
hudfarge.

Kongehuset var villige til å betale
for en ny og større ekspansjon. Tolv medbrakte prester fikk i oppgave å få
lokalbefolkningen til å bli katolske, og målet om å spre kristendommen var
svært viktig for de spanske erobrerne.

Den første store sivilisasjonen de møtte
på var aztekerne i dagens Mexico. Aztekerne hadde en god utviklet sivilisasjon,
men de hadde ikke noen motstand mot de «nye» sykdommene som europeerne, også
kalt conquistadorene, førte med seg. Mange mennesker døde som en konsekvens av
dette.

Indianerne var ikke de eneste som ble
utsatt for slaveri. Trekanthandelen viser hvordan Europa, Afrika og Amerika ble
vevd sammen i et økonomisk verdenssystem, noe som skapte vinnere og tapere. Vinnerne
var europeerne som fikk bedre levestandard. Taperne var mennesker fra Amerika
som ble tvunget vekk fra sin egen jord for å arbeide i gruver og på plantasjer.
Afrika var også taperne der innbyggerne tapte sin frihet og ble utsatt for slavehandelen.

Grunnen til at Europeerne gjorde
som de gjorde mot «andre» folk var at de mente rett og slett at noen mennesker
bare var født som slaver, og at de var usiviliserte dyr. De mente at det åpnet
veier for en spredning av kristendommen og det gjorde misjonærene sin oppgave
lettere.

x

Hi!
I'm James!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out